”Att jobba i grundskolan är, utan att överdriva, som att dagligen besöka en krigszon.”

Publicerad 27 februari 2024

En ny kartläggning av tidningen Nerikes Allehanda visar att 1 031 lärare i Örebro län har lämnat skolan. Flera lärare rapporterar om krisläge och att de får höra saker som att de är brickor i ett spel och att de är utbytbara.

Enligt en undersökning av SCB så saknar 31 procent av alla lärare idag behörighet. I samma undersökning  frågade man 4 750 lärare som hade gett upp läraryrket varför de valde att lämna. De vanligaste orsakerna var:

  • Dålig arbetsmiljö
  • Mycket stress
  • Hög arbetsbelastning

I  Nerikes Allehandas kartläggning uppger de lärare som har valt att lämna i Örebro län samma  anledningar som SCB visar i sin undersökning

Johan Lindhagen, lärare i Örebro län och styrelseledamot i fackorganisationen Sveriges Lärare, säger till Nerikes Allehanda att brist på resurser och stöd är en annan stor faktor som leder till att lärare lämnar sitt yrken: ”Tar man sitt uppdrag på fullaste allvar så finns inte stödet eller resurserna där för att uppfylla vad skollagen säger att vi ska klara av. Det blir en känsla av vanmakt många gånger och är en stor källa till att knäcka folk”.

Ett annat problem är att själva uppgifterna som en lärare förväntas utföra har blivit mer detaljstyrda. Idag handlar det inte bara om att undervisa, utan en lärare förväntas arbeta med dokumentation, kontakten med anhöriga har blivit mer påfrestande och man måste individanpassa undervisningen i allt högre grad.

I Nerikes Allehandas kartläggning har man tagit fram 100 citat från personer som arbetar inom skolan, och det är inte många positiva kommentarer:

  1. ”Att jobba i grundskolan är, utan att överdriva, som att dagligen besöka en krigszon.”
  2. ”Uppfostran ska inte ligga på läraren. Vi lärare blir utskällda när vi ringer hem och talar om att deras barn beter sig illa, eller sover på lektionen.”
  3. ”Vi ägnar alldeles för liten del åt undervisning utan mest ren brandsläckning. Undermåliga förutsättningar med personalbrist, enormt många elever med behov.”
  4. ”Konflikter är tyvärr vardag och det förekommer hot och våld ganska frekvent. Arbetsmiljön är frustrerande då man inte hinner med alla elever.”
  5. ”Inget händer, trots att vi larmar!”

En lärare som har slutat är ”Sara” (Sara heter något annat egentligen). Hon har valt att lämna skolyrket efter tio år. Sara beskriver arbetsdagen som en enda stor krishantering, ”Det är jättemycket irritation. Ofta handlar det om krishantering. Någon kollega är jätteledsen efter dagen, någon annan har hjärtklappning och stresspåslag och någon är orolig för morgondagen, för att någon annan kollega är borta.”

Vi på Aktiv Skola har sett denna negativa trend under en längre period och är fortsatt oroliga över lärarnas och elevernas framtid. Fortsätter flera behöriga lärare att sluta så kommer kunskapsnivån i skolan att sjunka och eleverna blir utsatta. Det måste ske en förändring.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!