Ny lag på gång – ska förebygga skolmobbning.

Publicerad 8 mars 2024

Idag mobbas en till två elever i varje klass i Sverige, det är den högsta siffran någonsin, visar en rapport från stiftelsen Friends. Och Brå:s nya granskning visar att 45 procent av alla niondeklassare har blivit utsatta för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under året. I takt med att tryggheten på skolorna runt om i landet försämras är ingen ljusning i sikte de närmaste åren. Skolminister Lotta Edholm säger: ”Det som i skolans värld kallas för mobbning kallas utanför för våld och hot”.  

Enligt rapporten från Friends har 140 000 barn och unga blivit utsatta på bara några månader. Av dessa barn har 110 000 blivit mobbade i skolan, och 30 000 av dem har även blivit utsatta på internet. Vidare uppger 30 000 barn och unga att de varit mobbade enbart på nätet.

Det finns en tydlig koppling mellan mobbning och upprepade psykiska problem, där ökad mobbning korrelerar med ökade psykiska besvär.

Nästan hälften av eleverna som deltog i årets rapport från Friends, berättar att de har blivit utsatta för kränkningar från sina kamrater. Trots tydliga formuleringar i barnkonventionen och skollagen som garanterar barn rätten att känna sig trygga i skolan, så bryts det mot dessa rättigheter dagligen.

Resultatet från undersökningen

Årskurs F-3 = 54%

Årskurs 4–6 = 45%

Årskurs 7–9 = 32%

I Friendsrapporten framkommer tydliga kopplingar mellan mobbning och psykisk ohälsa. När det gäller psykisk ohälsa upplever var fjärde barn i Sverige återkommande psykiska besvär. Elever som har utsatts för kränkningar rapporterar högre nivåer av psykisk ohälsa. Man kan se tydliga skillnader på kön när det kommer till psykiska besvär bland unga och barn. Över en tredjedel av flickorna och knappt en femtedel av pojkarna upplever återkommande psykiska besvär.

Mobbade barn upplever minskad självkänsla och livsglädje, efter långvarig mobbning kan tillvaron kännas meningslös. Dessa barn har sämre självkänsla, känner mer ångest och är mer benägna att ha självmordstankar. Psykiska besvär är också vanligare hos elever som utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar från vuxna på skolan.

Skolans otrygga platser

Alla som har gått i skola vet att det där finns platser som betraktas som otrygga. I rapporten undersöker man var dessa platser är. Otrygghet kopplad till specifika platser är vanligare bland mellanstadieelever än högstadieelever, där 23 procent av mellanstadieeleverna och 14 procent av högstadieeleverna upplever att det finns otrygga platser på deras skola.

De mest otrygga platserna i skolan:

Årskurs F-3

  • Toaletter
  • Skolgården
  • Omklädningsrummen

Årskurs 4 – 6

  • Toaletter
  • Omklädningsrummen
  • Skolgården + Skolans område utomhus

Årskurs 7 – 9

  • Platser inomhus där eleverna brukar vistas när det inte är lektion
  • Toaletter
  • Kapprum/korridorer/ vid skåpen

Nu vill regeringen skärpa skollagen, ett förslag är att skolor ska polisanmäla mobbning och elever som mobbar ska kunna förflytas. Vi på Aktiv Skola tycker att förslagen är bra, vi vill att skolan ska vara en trygg plats för alla.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev