Glädjebetyg ett allt större problem

Publicerad 5 september 2023

Under 2023 så har ämnet glädjebetyg varit aktuellt som ett stort och ökande problem. Allt fler skolor har blivit anklagade för att ge glädjebetyg till elever för att förbättra sitt rykte samt snitt.

Handelshögskolans rektor Lars Strannegård meddelade tidigare i år att skolan överväger att lämna det nationella ansökningssystemet. Anledningen är att glädjebetygen snedvrider konkurrensen och att antagningen inte längre kan ses som rättvis.

Nyligen sändes ett reportage från Sveriges Radio där det berättades att regeringen ska tillsätta en utredning som stötte på problem redan innan den hunnit börja på grund av oenighet om vad som är det faktiska problemet. Lärare anser att pressen som kommer från rektorerna är en stor del i problemet medan regeringen inte ens kommer att utreda rektorernas inverkan på glädjebetygen. Skolministern Lotta Edholm anser att problemet i stället ligger hos föräldrarna och eleverna och att det är de som pressar lärarna – inte rektorerna. Flera elever och lärare protesterar nu emot regeringens sätt att utreda frågan och menar att det är i rektorns intresse att dess elever får bra betyg.

Vad är glädjebetyg?

Glädjebetyg innebär att elever som får högre betyg än de vad deras kunskapsnivå motiverar.

Vår syn på det hela.

Vi på Aktiv Skola ser allvarligt på detta problem och följer det noggrant. Det är av högsta vikt att betygssättningen är rättvis och sker likadant i alla skolor, annars undergrävs hela grundförtroendet för skolväsendet.

Lyssna på Sveriges Radios reportage här!

Läs mer här!

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev