Hur påverkas unga av pornografi?

Publicerad 11 september 2023

Förr eller senare kommer ditt barn att bli exponerat för pornografi, antingen av misstag eller av ren nyfikenhet från barnet själv. Frågan är hur tidigt ens barn konfronteras av pornografiskt material och hur det påverkas?

Barnombudsmannen har gjort en kartläggning för att ta reda på vilken inverkan pornografi kan ha på barnen. Den visar att nästan alla pojkar och en stor majoritet av flickorna som deltog i undersökningen har exponerats för pornografi innan de fyllt 18 år, de flesta för första gången när de nådde puberteten. Rapporten visar också  att vissa redan då börjar konsumera pornografi mer frekvent.

Pojkar har oftast aktivt sökt efter pornografi vid en tidigare ålder än flickor, det skiljer 1,5 år i snitt –  pojkar vid 12,3 år och flickor 13,8 år.
Man såg också att det har blivit vanligare att barn avsiktligt letar upp material medan den oavsiktliga exponeringen sjunker. Detta kan bero på att digitaliseringen har tagit stora kliv de senaste åren och att allt finns tillgängligt på nätet till skillnad från några år tillbaka då mycket av det pornografiska materialet enbart var tillgängligt på vissa tv-kanaler och i porrtidningar.

En grupp föräldrar vars barn var 12 år och äldre fick även delta i en undersökning. På frågan om deras barn konsumerade pornografi svarade 72 procent av föräldrarna nej. När man senare ställde samma fråga till barnen visade det sig att 8 av 10 barn hade sett eller såg på pornografi regelbundet.

Hur påverkar pornografi våra barn?

Det går att dra en slutsats kring denna studie och det är att pornografi påverkar våra barn negativt. Frekvent konsumtion av pornografi går att koppla till psykisk ohälsa som ångest, stress, prestationsångest, ensamhet samt andra depressiva symptom. Det bidrar även till en ökad riskfaktor för att börja med tobak, alkohol, droger, för ökat skolkande samt försämrad relation till sina föräldrar. Detta är självklart individuellt och sambandet varierar mellan olika studier, men det går att se att barn som mår dåligt och lider av psykisk ohälsa tenderar att konsumera pornografi mer än andra barn.

Tips:
Känner du som förälder att du inte har den koll du behöver ha över ditt barns konsumtion av pornografi? Installera ett porrfilter. Det har visat sig vara en effektiv skyddsåtgärd.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev