Hur ska föräldrar söka stöd när ens barn har blivit utsatt för våld?

Publicerad 13 februari 2023

När ett barn blivit utsatt för våld kan konsekvenserna bli enorma. Barn kan drabbas av ångestattacker, sömnsvårigheter, ätstörningar, självskadebeteende samt en rad andra konsekvenser.

På uppdrag av regeringen så har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram en rapport där de går igenom föräldrars berättelser om dess konsekvenser som uppstår när våld i olika dess slag framkommer i barns liv. Syftet är att undersöka erfarenheter av stöd till de familjer vars barn har blivit utsatta av våld.

Rapporten tar upp andra vägar familjer behövt ta när de varit i behov av stöd samt vilka de önskar att ta i framtiden. Svaren från intervjuerna visar en tydlig bild av att föräldrar önskar mer synlig stöttning för sina barn, där sakkunniga som möter barn som har blivit utsatta för våld ska ha kunskap om vart de ska hänvisa familjen för rätt insats. De föräldrar som har blivit intervjuade önskar även att stödet ska vara mer holistiskt utformat så att man ser hela familjens behov. Föräldrarna vill även ha mer kunskap om hur de ska möta sitt barn på bästa sätt.

Läs hela rapporten här

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!