Så kan läxläsningen fungera bättre

Publicerad 10 februari 2023

Så kan läxläsningen fungera bättre

Skolforskningsinstitutet har tittat på läxor och hur lärare kan arbeta så att alla elever kan ha bra förutsättningar för att lära sig genom läxor. Sammanställningen visar att vikten av samarbete och information mellan skolan och hemmet, samt uppföljning efter genomförd läxa.

 

Här är några tips från rapporten:

• Inför läxan
– överväga syfte och val av läxa
– utforma läxan som fördjupning eller förberedelse
– fundera över om läxan engagerar
– tänka på hur läxan anpassas utifrån elevers behov.

• Under läxan
– samarbete mellan hemmet och skolan
– informera vårdnadshavare om läxstruktur
– vara medveten om elevers olika resurser i hemmet
– använda vårdnadshavare som resurs.

• Efter genomförd läxa
– använda läxan formativt för att utveckla undervisningen
– tidseffektivisera uppföljningen av läxan
– dra nytta av att elever lär av varandra
– vara medveten om antaganden och förväntningar.

 

Läs hela rapporten här.

 

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!