Maria Florin, strateg och samordnare vid Omsorgs- och socialförvaltningen, staben för ledningsstöd och kvalitet, Lidingö stad: 

Publicerad 15 april 2024

1. Hur fick du reda på att Aktiv Skola finns?

  • Jag fick upp ögonen för Aktiv Skola under 2021 via Lidingö stads fältkuratorer som tipsade mig om er hemsida och allt det fina material ni har. Jag påbörjade en dialog med skolan om deras behöv av kunskap och ett samarbete med Aktiv Skola startade. Tack vara Eva Ströms engagemang har jag lärt mig mycket om hur Aktiv Skola arbetar och Evas outtröttliga arbete med skolorna på ön har givit mig ingångar till skolan om arbetet med grooming som även ger plattform för dialog om våld i nära relationer och barnens bästa. Evas arbete och personlighet smittar av sig och får/ har fått mig att kämpa mera och vilja mera! En riktig eldsjäl!!

2. Vilket material har du använt – och hur?

  • Jag har främst marknadsfört er hemsida till kontakter inom skolan och inom Omsorgs-och socialförvaltningen där det kan komma till nytta. Sedan kom jag i kontakt med Eva Ström och vi påbörjade ett samarbete med mässor 2022 och 2023 samt föreläsningar i vårt stadshus 2023: Grooming och trygg på nätet.

3. Vad skulle du önska att vi gjorde mer av?

  • Inget jag kan komma på. Kanske skulle Aktiv Skola även försöka nå föräldrar med barn i skolålder fast via andra platser än skolan. Marknadsföra Aktiv Skola i förebyggande syfte och kanske lyfta vilken information och vilka föreläsare som finns, till exempelvis föräldrastödsgrupper, fritidsgårdar, föräldranätverk med mera – alla som kan ha nytta av er kunskap och ert material. Skapa ambassadörer som sprider er kompetens och ert material bredare. Mödravården som möter föräldrar kanske ska informeras och få tillgång till ert material. Tänker också att socialtjänsten behöver denna kunskap som Aktiv Skola har om grooming med mera.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev