Vad är grooming?

Publicerad 19 april 2024

Grooming är en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med minderåriga i syfte att begå någon form av sexualbrott. Idag är det vanligt att detta sker via internet och digitala plattformar och att förövaren inte uppger sin verkliga identitet utan låtsas vara en person som har bättre förutsättningar att få kontakt med barnet, till exempel en påhittad jämnårig som delar intressen med offren.

Groomingstatistik 

Sexualbrott mot barn ökar varje år. Sedan 2015 har antalet fall stigit med 39 procent och domarna har ökat från 251 till 350 stycken. Mörkertalet är dock stort, då flera brott inte anmäls eller läggs ned av polisen. Den största ökningen av sexualbrott i Sverige har skett i Bergslagen med 88 procent fler fall sedan 2015. Det är nästan en dubblering av antalet domar som gäller sexualbrott mot barn.

2022 släppte World Childhood foundation en rapport över en genomgång av 157 domar i svenska tingsrätter 2020 – 2021 gällande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Rapporten visade att av de drabbade var 11 procent pojkar och 89 procent flickor i åldrarna 2 – 17 år. När tingsrättsförhandlingarna ägde rum hade de hunnit bli mellan 5 och 23 år.

De åtalade var mellan 16 och 68 år och det antal barn som utsatts av varje åtalad skiftade från ett barn upp till så många som 83. Den vanligaste brottsrubriceringen var sexuellt ofredande och utnyttjande respektive grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Rapporten visar även att den vanligaste plattformen var Snapchat som förekom i cirka 57 procent av totalt 685 enskilda fall. Instagram med 16,6 procent och spelet Star Stable med 12 procent, kom tvåa respektive trea på den listan.

Sexuell posering

Utnyttjande av barn för sexuell posering är till exempel när en gärningsperson uppmanar någon under 15 år att visa sig naken framför en webbkamera eller att skicka bilder på sitt kön eller sina bröst. Gärningspersonen kan vara manipulativ eller hotfull för att få sin vilja igenom. Snapchat, Tiktok, Instagram, Discord men även olika TV- och datorspel är exempel på plattformar där sexuell posering förekommer.

Utnyttjande av barn för sexuell posering är brottsrubriceringen man använder när det handlar om grooming som har lett fram till att barnet till exempel skickat bilder på sig själv. Man skiljer på detta och själva groomingen, som betecknar själva processen.

Plattformar

Groomare väljer att söka efter sina offer där barnen vistas, ofta i sammanhang som upplevs som trygga och oskyldiga där barn och vuxna är mindre misstänksamma.

Som tidigare nämts är, är den vanligast förekommande plattformen vid sexualbrott mot barn Snapchat, och i domar från 2021, följt av Instagram, Star Stable, Skype och Kik i den inbördes ordningen.

Internetstiftelsen släppte en ny rapport 2023 om unga och sociala medier. Där kan vi se var unga och barn vistas. Den mest populära plattformen för barn och unga födda 00-talet är Snapchat, två är Instagram, trea är Youtube och femma Tiktok. Kollar man i stället på barn och unga födda 10-talet så är Youtube den mest använda plattformen, Snapchat och Tiktok är delad tvåa, dataspelet Roblox är trea och Instagram på en fjärde plats. 

Mer om TV-spel

Nio av tio barn i åldrarna 9 – 19 spelar någon form av TV- eller datorspel och på senare år har även förövare tagit sig in där. Ett problem som de olika plattformarna har är att de växer för snabbt, vilket gör att grooming samt andra farligheter åsidosätts. Vi har tidigare nämnt om plattformen Roblox som har över 200 miljoner spelare i månaden haft problem då de växer konstant. 

Inom spelvärlden är det vanligt att skapa ett alias, och det är just detta groomare gör när de rör sig i gamingvärlden.

Tommy Persson, advokat inriktad på dataspelsvärlden, säger att Roblox har blivit så stora på sistone att de själva har svårt att övervaka allt som sker.

– Roblox har haft problem med att äldre män föreställningsvis låtsats vara yngre barn och på så sätt kommit nära barnen, säger han till SVT Nyheter. 

Det är viktigt att poängtera att det inte bara är Roblox som har detta problem utan flera andra plattformar som är kopplade till gamingvärlden. 

Hur går grooming till?

 Grooming börjar med att man blir kontaktad av en person. Denna person brukar oftast utge sig för att vara någon i samma ålder som den kontaktade personen. Det inleds med mycket komplimanger, det kan exempelvis vara utseendekommentarer om hur fin man är, men det kan även vara komplimanger om hur duktig man är på ett visst spel.

Komplimangerna skiftar rätt snabbt till förfrågningar. ”Hej, kan du skicka en bild på dig?” som i sin tur utvecklas till mer sexuella förfrågningar. ”Hej, kan du skicka en bild på dina bröst?”.

Ibland händer det att ett barn skickar en bild och det är då förfrågningar skiftar till hot. ”Skicka mer annars skickar jag bilderna till din familj/vänner/skolkamrater”.

Hur en groomingprocess går till mer ingående kan man se i vår film ”Jag tror jag är lite kär i dig”.

Vad ska du göra om du blivit utsatt? 

Om du som barn känner att något är fel, att det känns otäckt eller snuskigt så ska du direkt säga nej, om detta inte hjälper ska du skärmdumpa och ta screenshots av så mycket som möjligt av det som inte känns bra, allt detta ska du spara.

Om personen inte kan se att du blockar honom eller henne ska du göra detta, om du tror att personen kommer att se detta så loggar du ut. Sedan ska du prata med någon om vad som har hänt, helst en vuxen. Mamma, pappa, grannen, någon på skolan eller någon annan som det känns bra att prata med.

Sen ska ni tillsammans polisanmäla vad som hänt.

Vad innebär sexuell posering för den utsatte?

För den utsatte kan det ge stora konsekvenser, bland annat posttraumatisk stress och dålig psykisk hälsa. Offret kan drabbas av djup depression något i sin tur ytterst kan leda till självmord. Ett exempel på hur långt det kan gå är ett fall i Kumla, där en man från Göteborg groomade flera flickor och där en av dem till slut begick självmord.

Oavsett om övergreppen är fysiska eller digitala så påverkas barns psykiska hälsa, enligt 1177 är anledningarna:

 • Skuld – man känner att det är ens eget fel.
 • Skam – man känner sig lurad, att man har förmåtts att göra någonting med sin kropp som man egentligen inte vill.
 • Svek – man känner att man har svikit sina nära och kära.
 • Hot – man känner sig hotad av förövaren.
 • Rädsla – man vet inte vad som ska hända med bilderna/filmerna.
 • Oro – man vet inte vilka som har sett materialet.
 • Hopplöshet – man fruktar för att övergreppen kommer att fortsätta.

Vad ska du som förälder göra?

Om du får kännedom om att ditt eget barn eller ett barn i din närhet har blivit utsatt är det viktigt att göra en polisanmälan.  På så sätt kan man hindra förövaren från att utsätta andra barn och unga, samt göra det möjligt att få gärningsmannen dömd.

Råd till dig som vuxen:

 • Döm inte ett barn som ber om hjälp. Det är förmodligen tillräckligt jobbigt för barnet att berätta ändå, gör det inte värre.
 • Lyssna på ditt barn, men ställ inga andra frågor än så kallade öppna frågor, till exempel ”berätta mer” eller ”vad hände sedan?”
 • Uppmuntra ditt barn att berätta, men var noga med att inte klandra eller bestraffa barnet för det som har hänt.
 • Om ditt barn mår dåligt finns det möjlighet att få stöd genom socialtjänsten, många orter har också barnkriscentrum eller barnahus.
 • För polisutredningens skull är det bra om meddelanden och annat inte raderas. Ibland är den bästa utvägen att helt sluta använda det aktuella forumet ett tag.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!