Motion – Låt staten betala lärarutbildningen

Publicerad 24 oktober 2018

Lärarbristen i landet börjar bli allvarlig, och inget tyder på att någon ljusning är i sikte, tvärtom. Lärarförbundet har beräknat att om tio år kommer det att saknas 65 000 lärare. Att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren är bra och viktiga steg på vägen, men vi på Aktiv Skola anser att det inte räcker.

Vi anser att de som utbildar sig till pedagoger ska ha möjlighet att få sina studielån betalda av staten. Exempelvis med en tjugondel för varje år de arbetar i yrket. På detta sätt tror vi att vi kan locka fler till lärarutbildningen och dessutom öka incitamentet för de som gått klart att stanna kvar mycket längre. Siffror från SCB visar att sex av tio lärare överväger att lämna yrket i dag.

Låt ansvaret för skolorna återgå till staten

Att staten betalar lärarutbildningen innebär i praktiken att ingångslönen för nyexaminerade lärare faktiskt höjs. Dessutom anser vi att ansvaret för skolorna i landet ska återgå till staten, för att på så sätt säkerställa att alla barn får samma möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vi tror dessutom att detta kommer att höja statusen för yrket i sin helhet vilket också kommer att locka fler att söka till lärarprogrammet.Redan i dag är bristen på behöriga lärare akut. Åtgärder behöver vidtas utan dröjsmål. Vi är övertygade om att våra förslag skulle bidra till en snabb förbättring.

Vi föreslår därför att regeringen snarast inför statlig finansiering av lärarutbildningen.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev