Är du för ett mobilförbud på Sveriges grundskolor?

Publicerad 6 november 2018

Vi har frågat 9 482 företagare om de anser att det bör införas ett mobilförbud i grundskolan.
12 procent svarade nej, 6 procent hade ingen åsikt och hela 82 procent svarade ja.

Bristande lugn i skolmiljön

Aktiv Skola har länge drivit frågan om mobilförbud som ett av stegen för att öka studieron och höja resultaten i skolan. Att bristande lugn i skolmiljön är ett stort problem vittnar många undersökningar om. En av dem utfördes av Skolinspektionen som frågade 56 000 svenska elever hur de upplevde arbetsron i skolan vårterminen 2018.

Eleverna gick i årskurs 5, 9 och årskurs 2 på gymnasiet och fick svara på påståendet ”Jag har studiero på lektionerna”. Cirka en tredjedel i varje årskurs svarade att påståendet ”stämmer ganska dåligt” eller ”stämmer inte alls”. Mätningarna har pågått sedan 2015 och resultaten är likartade över åren, förutom en svagt negativ tendens bland femteklassarna.

Motverkar barnens lek och rörelse

När Aktiv Skola frågade representanter för riksdagspartierna hur de ställde sig till frågan om mobilförbud blev det tydligt att det finns ett stort motstånd här. Detta trots att undersökningar* visar att arbetsmiljön på de skolor som har infört mobilförbud är bättre än på skolor utan, och att möjligheten att ha tillgång till mobil på rasterna motverkar barnens lek och rörelse. Fler argument för en mobilfri skola hittar du här.

Frågan vi ställde var:

Är du för ett mobilförbud på Sveriges grundskolor?
Ja, nej, ingen åsikt

*Lär eleverna strunta i mobilen

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Nyhetsbrev