Motion – Mobilförbud i skolan

Publicerad 24 oktober 2018

Vi vill av flera anledningar att Sverige tar efter Frankrike och inför mobilförbud i skolan.

1. Studier visar att elever som för anteckningar på skärm presterar sämre än de som använder papper och penna. Trots det minskar användningen av papper och penna på allt fler skolor, och på så sätt försvinner också den motoriska träningen öga-hand som vi vet främjar inlärning.

2. I undersökningar med elever som går i skolor som har infört mobilförbud anser de flesta att arbetsmiljön har blivit bättre.

3. Man har också sett att mobilförbud höjer den sociala kompetensen och att barn och unga lär sig att bättre integrera med sina skolkamrater. Beroendet av digitala medier kan orsaka empatistörningar, och den direkta ögonkontakten kan inte ersättas av kommunikation via sociala medier.

4. På låg- och mellanstadiet har man sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört mobilförbud.

5. Barn som söker bekräftelse via smartphones kan riskera att bli beroende, och brist på bekräftelse kan leda till stress och sämre självförtroende. Sömnbrist och psykiska besvär bland unga har ökat sedan den smarta telefonen introducerades.

6. Överanvändning av skärmar gör att närsyntheten ökar bland barn. Allt detta talar för att barns användning av digitala medier bör begränsas. Skärmarna stjäl viktig tid för utveckling i verkligheten. Skärmstressen kommer att minska – liksom nätmobbning. Elever får lättare att fokusera och socialisera, och rörelse stimuleras.

Vi föreslår därför att regeringen snarast inför mobilförbud i Sveriges grundskolor.

Läs mer här:

Ny studie: Mobilförbud i skolan ger högre betyg

Skolläkare larmar: Mobiler får barnen att må allt sämre

Mobilförbud ledde till bättre resultat

Studie: Surfplattor är sämre för inlärningen än böcker

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!