Gå till Aktiv Skolas hemsida »

Hej!

Det är jag som är Tryggve! Öppna luckan och kolla in vilken som är dagens rörelse, det är ju skönt att skaka loss lite, eller hur? När du är klar får du även tips på en kul lek!

Dagens lucka sponsras av:

Dagens rörelsefilm

Dagens Lek

Kurragömma med dunk

Utse vem som skall räkna. Den personen ställer sig vid ett träd/stolpe och räknar till 100 medan övriga deltagare springer och gömmer sig. När räknaren är klar så säger den högt och tydligt 100 så alla kan höra och börjar sökandet. När letaren ser någon som gömt sig rusar båda till trädet/stolpen och försöker slå handen mot den först. Hinner letaren först säger hen "Dunk för (namnet på personen) 1, 2, 3!". Då är personen ute ur leken. Hinner personen som gömt sig först säger den "Dunk för mig 1, 2, 3!" då har hen klarat sig. Den som blivit dunkad först av letaren blir ny letare nästa runda.

Veckans hälsotips

Mat

Att äta grönsaker, frukt och bär är jättebra för kroppen. Genom att tänka på att försöka äta så många olika färger som möjligt under en dag så får du massvis med nyttigheter som kroppen behöver!

Läs mer om att äta frukt och grönt på: Äter vi tillräckligt med frukt och grönt?

Motion – Pulshöjande aktiviteter under skoldagen

Publicerad 12 december 2018

[vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”Motion – Pulshöjande aktiviteter under skoldagen” alignment=”left”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”20″][vc_column_text]I Skollagen 10 kapitlet 2 § står det att ”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

För att utbildningen ska kunna bidra till personlig utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval har det framkommit i åtskilliga studier att det finns ett tydligt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga och mellan motorik och resultat i svenska och matematik. (Se exempelvis studier i Bunkefloprojektet).

I Läroplan för grundskolan (Lgr 11) saknas denna koppling i både kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag samt i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer. Då skolan har som uppdrag att främja elevernas harmoniska utveckling är det anmärkningsvärt att de senaste forskningsrönen inom det neurovetenskapliga området kring de positiva effekter rörelse har i kombination till inlärning, inte är taget i beaktande eller finns omnämnt i  skolans övergripande mål och riktlinjer.

Att vara regelbundet fysiskt aktiv är en grundförutsättning för en god hälsa, såväl fysisk som psykisk. Utifrån detta är rekommendationen att barn och ungdomar upp till 18 år ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Dessvärre ser vi i nationella studier på barns och ungdomars aktivitetsvanor att majoriteten inte når upp till dessa rekommendationer.

Då timplanen för grundskolan ska ändras från och med 2019-07-01 till fler timmar i bland annat matematik och svenska borde det även rekommenderas i förordningen att det inom ramen för ökade timmar i matematik och svenska avsätts totalt 60 minuter till pedagogiskt ledd rörelseaktivitet per dag. De pulshöjande aktiviteterna kan vara korta och intensiva, fyra till sex minuter har i ett flertal studier visats sig räcka. Aktiviteterna läggs med  fördel inför eller under teoretiska ämnen, och de kan genomföras i klassrummet eftersom de inte kräver ombyte. Aktiviteterna blir därmed både lätta att genomföra och organisera, och man får ett högt deltagande. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner och det är framförallt  pulshöjande aktiviteter som har bäst effekt. Det finns tydlig evidens att pulshöjande aktiviteter kan öka koncentrationsförmågan och arbetsminnet, och därmed förbättra skolprestationen.

Att få barn och ungdomar att röra på sig mer är en av Aktiv Skolas målsättningar. Vi har bland annat tagit fram en rörelseaffisch med enkla övningar, samt med hjälp av våra maskotar Tryggve och Joy satt ihop en dans för att inspirera till mer daglig fysisk aktivitet. Vår vision på Aktiv Skola är att alla skolbarn ska få möjlighet till dagliga pulshöjande aktiviteter och därmed bästa möjliga förutsättningar för en god inlärning.[/vc_column_text][ultimate_spacer height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Dansa med Tryggve & Joy!” txt_align=”center” add_button=”bottom” btn_title=”Tryggve & Joys dans” btn_color=”warning” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-hand-o-right” btn_add_icon=”true” btn_link=”url:https%3A%2F%2Faktivskola.org%2Futbildningsmaterial%2Ftryggve-och-joys-dans%2F||target:%20_blank|”]Lätta och roliga övningar utförs i takt med vår låt.[/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Träna med en kompis” txt_align=”center” add_button=”bottom” btn_title=”Träningsprogram två och två” btn_color=”warning” btn_size=”lg” btn_align=”center” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-hand-o-right” btn_add_icon=”true” btn_link=”url:https%3A%2F%2Faktivskola.org%2Futbildningsmaterial%2Ftraningsprogram-tva-och-tva%2F||target:%20_blank|”]Pulshöjande övningar att utföra med en klasskompis, syskon eller förälder.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler