Tre viktiga böcker från RFSL ungdom

Publicerad 21 november 2018

I samverkan med RFSL ungdom rekommenderar vi tre bra och viktiga böcker. Alla finns att köpa på www.rfslungdom.se.

Allt det viktigaste om sex är en broschyr till dig som är nyfiken på säkrare sex, kroppen och ömsesidighet. Boken vill vidga synen på vad sex är, och till varje tema finns en tipsruta med saker man kan prata om kopplat till det berörda ämnet.

30 kronor

Bryt! är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormer i synnerhet. Bryt! riktar sig till dig som vill arbeta med antidiskriminering och likabehandling inom en organisation, på en skola eller på en arbetsplats. Materialet innehåller metoder för att undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsförmåga.

50 kronor

#Tryggskola är en fickhandbok för skolpersonal som riktar sig till all personal inom skolan som vill jobba för en tryggare skola för alla elever.
Den tar bland annat upp kränkningar, HBTQ och likabehandlingsplanen.

5 kronor

Klicka här om du är intresserad av att köpa böckerna.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Intervju med skolsköterskan Maria från Maltesholm skola

Två snabba frågor till Maria som jobbar som skolsköterska på Maltesholm skola i Hässelby strand.

Läs mer
Hälsa
Intervju med skolsköterskan Deka från Prolympia idrottsskola

På Skolsköterskekongressen fick vi även chansen att ställa ett par snabba frågor till Deka som jobbar som skolsköterska på Prolympia idrottsskola.

Läs mer
Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev