Tre viktiga böcker från RFSL ungdom

Publicerad 21 november 2018

I samverkan med RFSL ungdom rekommenderar vi tre bra och viktiga böcker. Alla finns att köpa på www.rfslungdom.se.

Allt det viktigaste om sex är en broschyr till dig som är nyfiken på säkrare sex, kroppen och ömsesidighet. Boken vill vidga synen på vad sex är, och till varje tema finns en tipsruta med saker man kan prata om kopplat till det berörda ämnet.

30 kronor

Bryt! är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormer i synnerhet. Bryt! riktar sig till dig som vill arbeta med antidiskriminering och likabehandling inom en organisation, på en skola eller på en arbetsplats. Materialet innehåller metoder för att undersöka och ifrågasätta normer kring kön, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsförmåga.

50 kronor

#Tryggskola är en fickhandbok för skolpersonal som riktar sig till all personal inom skolan som vill jobba för en tryggare skola för alla elever.
Den tar bland annat upp kränkningar, HBTQ och likabehandlingsplanen.

5 kronor

Klicka här om du är intresserad av att köpa böckerna.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer
Hälsa
Trots en ökad budget så tog Stockholms fotbollsförbund pengar slut. 

Varje år ger Stockholms fotbollsförbund bidrag till barn som inte har råd med exempelvis medlemsavgifter, träningskläder eller utrustning, men i år är pengarna slut trots en ökad budget.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa