Andréas Glingfors

Andréas Glingfors sadlade om till att arbeta som socialpedagog efter 14 år som brottsförebyggande polis. Nu jobbar han på ett gymnasium i Karlskrona och är, vid sidan av Martina Söderholm, Aktiv Skolas föreläsare i ämnet nätsäkerhet.

Aktiv Skola
Andréas Glingfors
Sakkunnig grooming

Nyhetsbrev