Aktiv skolas frågor och svar

Hur ser utvecklingen ut när det gäller ungas tobaksvanor?

Andelen unga som använder cigaretter har minskat medan användning av andra nikotinprodukter så som nikotinsnus och e-cigaretter har ökat.

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Nyhetsbrev