Aktiv skolas frågor och svar

Är verkligen energidrycker så negativt för unga som det sägs?

Energidrycker har funnits i Sverige sedan mitten av 90-talet och varit underlag för en rad olika undersökningar utifrån dess innehåll och vilken påverkan de kan ha på hälsan.

Utifrån EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) är den största riskfaktorn koffeinet som finns i energidrycken. Koffein är dosberoende och eftersom unga generellt har en lägre vikt än vuxna ökar risken för biverkningar av koffeinet till exempel sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro samt yrsel och hjärtklappning.

Livsmedelsverket uppmanar att inte använda energidryck som törstsläckare eller vätskeersättning samt att inte kombinera energidryck med alkohol.

Viktigt också att komma ihåg att både energidrycker och läskedrycker är förödande för tandhälsan och tillför egentligen inget av värde, snarare risk för hål både i plånboken tänderna.

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Ställ en fråga till våra experter

Välj en kategori:

Alkohol och droger
Grooming
Hälsa
Mobbning
Din fråga behöver vara minst tecken till.
Skicka mig e-post när frågan blivit besvarad

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!