Aktiv skolas frågor och svar

Finns det några tidiga varningssignaler på att en ung människa är på väg in i ett narkotikamissbruk?

Lita på din intuition, har du bra kontakt med den unga och känner oro är det sannolikt befogat.

Inte nödvändigtvis för narkotika men oavsett ett skäl att prata t ex med andra föräldrar, skolpersonal eller andra vuxna kring barnet. Förändrat umgänge, snabba förändringar i intressen utan tydlig orsak eller avkall på hygien kan också vara tecken som du bör vara observant på.

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Nyhetsbrev