Aktiv skolas frågor och svar

Vilka är de viktigaste hälsofrågorna för barn och unga idag?

Hälsa är ett brett begrepp som innefattar många delar och faktorer. Två saker som är extra viktiga idag är att skapa goda matvanor och bidra till regelbunden fysisk aktivitet, både bland barn och vuxna.

Vi vet att desto tidigare vi kan etablera goda vanor desto lättare blir det att hålla fast vid dem i framtiden, där har anhöriga ett stort ansvar att vara goda förebilder.

Ett tips från oss är att inte krångla till det för mycket och utgå ifrån sunt förnuft för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna till en bättre hälsa.

Läs mer om Erik Hellmén Erik Hellmén
Hälsoexpert

Ställ en fråga till våra experter

Välj en kategori:

Alkohol och droger
Grooming
Hälsa
Mobbning
Din fråga behöver vara minst tecken till.
Skicka mig e-post när frågan blivit besvarad

Nyhetsbrev