Otrygghet och mobbning i skolan = ökad psykisk ohälsa

Publicerad 23 november 2023

Trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att barn och unga ska utvecklas och må bra. Otrygghet får stora direkta och indirekta konsekvenser. Därför är det mycket oroväckande att nästan hälften av alla barn och unga är utsatta för kränkningar. Det finns en tydlig koppling mellan mobbning och upprepade psykiska problem, där ökad mobbning korrelerar med ökade psykiska besvär.

Nästan hälften av eleverna som deltog i årets rapport från Friends, berättar att de har blivit utsatta för kränkningar från sina kamrater. Trots tydliga formuleringar i barnkonventionen och skollagen som garanterar barn rätten att känna sig trygga i skolan, så bryts det mot dessa rättigheter dagligen.

Resultatet från undersökningen

 • Årskurs F-3 = 54%
 • Årskurs 4–6 = 45%
 • Årskurs 7–9 = 32%

I Friendsrapporten framkommer tydliga kopplingar mellan mobbning och psykisk ohälsa. När det gäller psykisk ohälsa upplever var fjärde barn i Sverige återkommande psykiska besvär. Elever som har utsatts för kränkningar rapporterar högre nivåer av psykisk ohälsa. Man kan se tydliga skillnader på kön när det kommer till psykiska besvär bland unga och barn. Över en tredjedel av flickorna och knappt en femtedel av pojkarna upplever återkommande psykiska besvär.

Mobbade barn upplever minskad självkänsla och livsglädje, efter långvarig mobbning kan tillvaron kännas meningslös. Dessa barn har sämre självkänsla, känner mer ångest och är mer benägna att ha självmordstankar. Psykiska besvär är också vanligare hos elever som utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar från vuxna på skolan.

Skolans otrygga platser

Alla som har gått i skola vet att det där finns platser som betraktas som otrygga. I rapporten undersöker man var dessa platser är. Otrygghet kopplad till specifika platser är vanligare bland mellanstadieelever än högstadieelever, där 23 procent av mellanstadieeleverna och 14 procent av högstadieeleverna upplever att det finns otrygga platser på deras skola.

De mest otrygga platserna i skolan:

Årskurs F-3

 • Toaletter
 • Skolgården
 • Omklädningsrummen

Årskurs 4 – 6

 • Toaletter
 • Omklädningsrummen
 • Skolgården + Skolans område utomhus

Årskurs 7 – 9

 • Platser inomhus där eleverna brukar vistas när det inte är lektion
 • Toaletter
 • Kapprum/korridorer/ vid skåpen

Vad är då lösningen?

Enligt rapporten så brister samhället och i synnerhet skolväsendet i sitt ansvar att skydda barnen mot mobbning och trauman. Lösningen för att minska bristerna är att satsa på förebyggande åtgärder och intensifiera arbetet med att förbättra barn och ungas hälsa.
Men frågan är om det i dag tas rätt beslut för att uppnå en förbättring, när vi ser mer och mer nedskärningar inom alla områden i skolorna?

Vi på Aktiv Skola känner oro för utvecklingen just nu.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om mobbning

Grooming
Mobbning
Sociala mediejättarna ställs till svars!

Nyligen blev de stora sociala mediejättarna utfrågade av den amerikanska staten. Utfrågningen varade i nästan fyra timmar och på plats var de högt uppsatta cheferna för Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, X (tidigare Twitter) och Discord

Läs mer
Mobbning
Skolpjäs om mobbning stoppad i USA 

Pjäsen handlar om en kille som efter att ha mobbats på grund av att han var homosexuell valde att ta sitt liv. En historia som skulle kunna vara tagen ur verkligheten eftersom ett alldeles för stort antal personer varje år genomgår liknande öden.

Läs mer
Grooming
Mobbning
Vad är catfishing?

Kort beskrivet så är en catfish en person som lurar offret genom en falsk identitet på nätet, med andra ord en person som utger sig vara någon.

Läs mer
Grooming
Mobbning
Ny rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har släppt en publikation som handlar om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Utbildningsmaterial om mobbning

Bästis – högstadiet

Läs mer

Bästis – lågstadiet

Läs mer

Bästis – mellanstadiet

Läs mer

Handlingsplan kränkande behandling

Läs mer

Autografen – Lärarhandledning

Läs mer

Escape – Lärarhandledning

Läs mer