Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

Publicerad 10 november 2023

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

För 20 år sedan inleddes en studie, Bunkeflostudien, av ett gäng forskare från Skåne för att ta reda på om daglig fysisk aktivitet påverkar benmassan hos unga men också för att se om det skulle leda till långsiktiga effekter för dem.

Forskarna valde att fokusera på fyra skolor i Malmö, där de följde eleverna genom hela grundskolan. Tre av skolorna fortsatte med sitt vanliga schema med 60–90 minuter idrott varje vecka, medan en skola skulle ägna sig åt fysisk aktivitet 40 minuter varje dag. Detta gav effekter som bekräftade hypotesen och forskarna.

Störst effekt hos flickorna och en kontinuerlig vana 

Resultatet av mer idrott i skolan visar att flickor fick mer benmassa. Men resultatet för majoriteten av pojkarna visade sig inte på samma sätt. Detta kan bero på att killar normalt ägnar sig åt fysisk aktivitet mer än tjejer och att de normalt har en högre benmassa från början. Man kunde även utläsa att antalet benbrott ökade i samband med mer idrott, men på sikt så visade sig att den siffran halverades i årskurs nio.

Flera studier gjordes även på eleverna efter de hade slutat årskurs 9 för att se effekterna. Det visade sig att de blev positiva. De barn som hade mer idrott i skolan ägnade två timmar mer i veckan åt träning under fyra år efter att de lämnat grundskolan än de som hade mindre idrott i skolan. Man kunde även, vid 25 års-åldern, se en större muskel- och benmassa på de elever som hade fysisk aktivitet varje dag i skolan jämfört med dem utan ökad fysisk aktivitet.

Barn som rör sig mindre kan få konsekvenser 

I takt med den digitala utvecklingen och att användandet av sociala medier ökar ser vi fler stillasittande barn, vilket kan leda till stora konsekvenser. I Sverige inträffar cirka 125 000 benbrott som är kopplat till benskörhet. Nu tror forskarna att den siffran kan bli mindre om man inför mer idrott i skolan.

Trots att alla studier visar positiva effekter av ökad fysisk aktivitet så har tiden för idrotten i skolan bara ökat en liten mängd. Forskarna i denna studie hade önskat på större förändring än det som har gjorts, något vi på Aktiv Skola håller med om.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer
Hälsa
Trots en ökad budget så tog Stockholms fotbollsförbund pengar slut. 

Varje år ger Stockholms fotbollsförbund bidrag till barn som inte har råd med exempelvis medlemsavgifter, träningskläder eller utrustning, men i år är pengarna slut trots en ökad budget.

Läs mer
Hälsa
Är det farligt med energidryck? 

Både ja och nej. Själva drycken är ju som vi vet inte det bästa för kroppen. Men den främsta anledningen till att energidryck kan anses farligt för kroppen är om man får i sig en för stor mängd koffein.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev