Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Publicerad 18 april 2023

Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst, visar en studie från Luleå Tekniska Universitet.

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går. Allt fler barn får skjuts till skolan av föräldrar eller andra närstående och knappt 20 procent av barn och unga är tillräckligt fysiskt aktiva. Det betyder att cirka 80 procent av alla barn och unga inte når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

Nu har forskare vid Luleå Tekniska Universitet och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) tagit fram ett förslag till en nationell rekommendation att barn bör ta sig till skolan genom att gå, cykla eller ta sig dit på ett annat aktivt sätt. Förslaget ligger till grund på en analys av hälsa, trafiksäkert, miljö och barns rörelsefrihet. Den utgår även från konventionen om barns rättigheter.

Forskarna som arbetar med projektet menar att det ska uppmana föräldrar att skjutsa barn i mindre utsträckning än vad de tidigare gjort. De vill att projektet ska vara en grund för att få upp barn och ungas fysiska aktivitet men de ser också att det ger en möjlighet för barnen att lära sig trafikmiljön bättre.

Anna-Karin Lindqvist, som är biträdande professor i fysioterapi på universitetet, säger att målet är att få till en normförändring och systemförändring som är bäst lämpat för barn och unga. Hon menar att detta projekt inte ska bara väcka skolor och politiker runt om i landet utan även föräldrar och uppmana de att få deras barn att ta sig till skolan på ett aktiv sätt för att fler förmågor ska förbättras.

 

Vad tycker ni, är det en bra idé?

 

Se vårt utbildningsmaterial här

Läs mer här!

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Intervju med skolsköterskan Maria från Maltesholm skola

Två snabba frågor till Maria som jobbar som skolsköterska på Maltesholm skola i Hässelby strand.

Läs mer
Hälsa
Intervju med skolsköterskan Deka från Prolympia idrottsskola

På Skolsköterskekongressen fick vi även chansen att ställa ett par snabba frågor till Deka som jobbar som skolsköterska på Prolympia idrottsskola.

Läs mer
Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev