Så fungerar KID-avdraget

Publicerad 6 september 2021

Praktiskt exempel på hur KID-avdraget skulle kunna fungera:

Ensamstående mamma med två barn, ett barn spelar handboll och ett barn spelar fotboll. Den senaste deklarerade inkomsten var 230 000 kronor.

Barnen börjar i föreningen och föreningen säljer till föräldern den begagnade och insamlade utrustning som barnen behöver för att kunna delta på lika villkor. Summan för varje barns utrustning blir 1 200 kronor, därutöver tillkommer medlemsavgiften på 700 kronor – totalsumman per barn blir då 1 900 kronor.

Föreningen tar mammans personuppgifter och registrerar totalsumma och personnummer hos Skatteverket. Föreningen får direkt information via den digitala inloggningen om vilket avdrag som ska göras på fakturan som ställs till föräldern. Informationen registreras även hos Skatteverket. I detta fall får mamman betala 190 kronor per barn, och klubben får ersättning av staten för resterande 1 710 kronor. För att undvika eventuellt felaktigt utnyttjande från föreningarnas sida och säkerställa att barnen deltar på träningar kan Skatteverket även göra kontroller genom samkörning av register från kommunernas registrerade aktivitetsstöd.

 

Medianlönen i Sverige 2020 var 32 400 kronor, vilket innebär en årsinkomst på 388 800 kr/år och hushåll.

Om man tjänar:

Under 60 procent av medianlönen: 233 280/år och hushåll (19 440 kr/månad)

ges 90 procent KID-avdrag av totalkostnaden

60-80 procent av medianlönen: 233 281 kr/år och hushåll-311 040 kr/år och hushåll (19 441 kr-25 920 kr/månad)

ges 75 procent KID–avdrag av totalkostnaden

80-100 procent av medianlönen: 311 041 kr/år och hushåll-388 800 kr/år och hushåll (25 921 kr-32 400 kr/månad)

ges 50 procent KID-avdrag av totalkostnaden

Över medianlön upp till åtta prisbasbelopp: 388 800 kr/år och hushåll-571 200 kr/år och hushåll (32 401 kr-47 600 kr)

ges 25 procent KID-avdrag av totalkostnaden

 

Förslaget kan leda till viss ökad administration för klubbarna, men å andra sidan ökar intäkterna på grund av ökat deltagande.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer
Hälsa
Trots en ökad budget så tog Stockholms fotbollsförbund pengar slut. 

Varje år ger Stockholms fotbollsförbund bidrag till barn som inte har råd med exempelvis medlemsavgifter, träningskläder eller utrustning, men i år är pengarna slut trots en ökad budget.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev