Fördelar med mobilfri skola

Publicerad 8 november 2021

Aktiv Skola har länge velat se en mobilfri skola i Sverige, och nu har en ny svensk studie påvisat hälsofördelarna på de skolor som har mobilförbud under raster och mer tid avsatt för idrott och hälsa.

Aktiv Skola vill av flera anledningar införa mobilförbud i Sveriges grundskolor. I undersökningar med elever som går i skolor som har infört mobilförbud anser de flesta att arbetsmiljön har blivit bättre. Man har också sett att mobilförbud höjer den sociala kompetensen och att barn och unga lär sig att bättre integrera med sina skolkamrater. Man har också sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört mobilförbud.

I en ny svensk studie har drygt 1 100 elever i åldern 13–14 år, från sammanlagt 34 skolor, deltagit. Under en vecka har de haft en rörelsemätare som har mätt fysisk aktivitet och stillasittande. Skolpersonal har även svarat på frågor om deras skolor har hälsopolicy, mobilförbud under raster, organiserade fysiska aktiviteter under raster och fysiska aktivitetspauser under lektionerna. Forskare har sedan samlat in frekvens, tid och längd på raster och idrottslektioner utifrån varje skolas schema, skriver GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.

– Studien visar att dessa insatser i skolan har ett samband med elevers rörelse. Det är dessutom den första större svenska studien som visar att mobilförbud har ett samband med både mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande hos ungdomar, säger Gisela Nyberg, docent och huvudansvarig för studien.

Enligt GIH kan resultatet från forskningsstudien vara ett viktigt underlag vid utveckling av effektiva insatser i skolan för att öka den fysiska aktiviteten hos ungdomar.

Läs mer här »

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer
Hälsa
Trots en ökad budget så tog Stockholms fotbollsförbund pengar slut. 

Varje år ger Stockholms fotbollsförbund bidrag till barn som inte har råd med exempelvis medlemsavgifter, träningskläder eller utrustning, men i år är pengarna slut trots en ökad budget.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev