Statistik mobbning 2022

Publicerad 19 januari 2023

Mobbningsstatistik 2022

Enligt en rapport sammanställd av organisationen Friends så ökar mobbningen i Sverige. Hela 140 000 barn och unga har blivit utsatta på bara några månader, och siffran ser inte ut att minska. Av dessa barn har 110 000 blivit mobbade i skolan, och 30 000 av dem har även blivit utsatta på internet. Vidare uppger 30 000 barn och unga att de varit mobbade enbart på nätet.

Varför ökar mobbningen?
Enligt rapporten som Friends har sammanställt så finns en rad olika faktorer:

  • Brist på skyddsfaktorer (som tillitsfulla relationer med vuxna och ett positivt skolklimat)
  • Ökad ojämlikhet och polarisering i samhället
  • Minskad likvärdighet i skolan
  • Nedskärningar i elevhälsan
  • Fokus i skolan på att åtgärda och inte förebygga
  • Nedprioritering av frågan hos skolledning och skolmyndigheter
  • Brister i det förebyggande arbetet kopplad till kunskapsglapp
  • Den ökade digitaliseringens baksidor
  • Ökade nivåer av grövre våld och kriminalitet i barns och ungas liv
  • Ökade kunskapskrav på skolbarn, vilket medför att många barn inte klarar av att fullfölja grundskolan med godkända betyg och saknar utbildning som kan leda till arbete.

Finns det någon lösning på detta?

Enligt Friends så måste strategin bygga på långsiktiga insatser samt åtgärder med fokus på kunskap och forskning. Forskningen visar klart och tydligt att ett framgångsrikt arbete har sin grund i regelbundna kartläggningar där man lyssnar på elever och gör aktiva åtgärder utifrån en nulägesbild.

Utöver detta förmedlar rapporten många intressanta punkter.

Läs den här

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om mobbning

Mobbning
Vad är bötning?

Bötning är när någon hittar på en skuld och tvingar en person att betala. Detta kan i sin tur leda till att den som är under hot börjar begå kriminella handlingar för att få ihop pengar till den påhittade skulden.  

Läs mer
Grooming
Mobbning
Sociala mediejättarna ställs till svars!

Nyligen blev de stora sociala mediejättarna utfrågade av den amerikanska staten. Utfrågningen varade i nästan fyra timmar och på plats var de högt uppsatta cheferna för Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, X (tidigare Twitter) och Discord

Läs mer
Mobbning
Skolpjäs om mobbning stoppad i USA 

Pjäsen handlar om en kille som efter att ha mobbats på grund av att han var homosexuell valde att ta sitt liv. En historia som skulle kunna vara tagen ur verkligheten eftersom ett alldeles för stort antal personer varje år genomgår liknande öden.

Läs mer
Mobbning
Otrygghet och mobbning i skolan = ökad psykisk ohälsa

Otrygghet får stora direkta och indirekta konsekvenser. Därför är det mycket oroväckande att nästan hälften av alla barn och unga är utsatta för kränkningar.

Läs mer

Utbildningsmaterial om mobbning

Bästis – högstadiet

Läs mer

Bästis – lågstadiet

Läs mer

Bästis – mellanstadiet

Läs mer

Handlingsplan kränkande behandling

Läs mer

Autografen – Lärarhandledning

Läs mer

Escape – Lärarhandledning

Läs mer

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!