Rörelseförståelse – lika viktigt som att lära sig läsa och skriva!

Publicerad 28 mars 2023

Idag vet vi att regelbunden fysisk aktivitet är en av grundstenarna för en god hälsa. Vi ser också att fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner. Fler och fler skolor genomför olika pulshöjande aktiviteter för att öka koncentrationsförmågan samt arbetsminnet och därmed förbättra skolprestationen!

Trots detta visar majoriteten av de befolknings- och livsstilsstudier som genomförs att väldigt få når upp till de rekommendationer vi har kring fysisk aktivitet. I en nationell studie från Karolinska institutet där den dagliga aktiviteten på barn i årskurs 5, 8 och år 2 på gymnasiet mättes med en accelerometer såg man att bara 44 % av pojkar och 22 % av flickor nådde upp till rekommendationen på 60 minuter fysisk aktivitet per dag.

Vi vet att vi ska röra på oss men vi gör det inte! Hur ska vi kunna öka rörelseglädjen och den dagliga fysiska aktiviteten bland våra barn men även de vuxna?

World health organsitation, WHO nämner i sin Global physical activity action plan att rörelseförståelse kan vara nyckeln till att lösa det växande problemet kring inaktivitet som sprider sig i alla åldrar. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och bygger på en helhetssyn kring fysisk aktivitet där målet är att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Rörelseförståelse utgår ifrån fyra olika delar:

Fysiska

Den fysiska delen handlar om rörelsekompetens. Desto bättre rörelsekompetens desto större möjlighet att kunna delta i en bred flora av olika aktiviteter.

Psykiska

Den andra delen är den psykiska. En utökad rörelsekompetens skapar ett ökat självförtroende, rörelsetillit och självkänsla.

Kunskap

Den tredje delen är kunskap. Där en utökad rörelsekompetens bidrar till en större tillit till den fysiska förmågan vilket ger motivation och glädje i att delta i olika aktiviteter.

Beteende

Den fjärde och sista delen är beteende. Genom en utökad rörelsekompetens, självförtroende, självkänsla och motivation vilket kommer ifrån att vara regelbundet fysisk aktiv.  Kan ett personligt intresse skapas för att prioritera och att delta i meningsfulla samt utmanande aktiviteter som en del av sin livsstil.

Rörelseförståelse är alltså mer än att bara vara fysisk aktiv. Det kan vara nyckeln till hur vi ska få den fysiska aktiviteten att bli en del av vår livsstil. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Desto större förståelse desto större möjlighet att människor själva förstår vikten av att röra på sig och vara fysiskt aktiva hela livet!

Tips!

Hoppa, springa, balansera, hänga, klättra, krypa, kasta och fånga! Grunden i rörelseförståelse är att försöka röra sig på sig på så många olika sätt som möjligt.  Då tränar vi alla de rörelser som kroppen behöver kunna. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv.

Tänk på!
  • Gör aktiviteter där alla har roligt, mår bra och utvecklas.
  • Ha fokus på att utveckla hela människan, genom glädje och allsidig träning.
  • Skapa en trygg miljö som tillåter och ger utrymme för misstag, kreativitet och delaktighet.
  • Ta hänsyn till olikheter och kom ihåg att utveckling är väldigt individuellt.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Intervju med skolsköterskan Maria från Maltesholm skola

Två snabba frågor till Maria som jobbar som skolsköterska på Maltesholm skola i Hässelby strand.

Läs mer
Hälsa
Intervju med skolsköterskan Deka från Prolympia idrottsskola

På Skolsköterskekongressen fick vi även chansen att ställa ett par snabba frågor till Deka som jobbar som skolsköterska på Prolympia idrottsskola.

Läs mer
Hälsa
Mer idrott i skolan? JA säger Aktiv Skola! 

20 år av studier visar att forskarnas hypotes stämmer: daglig fysisk aktivitet kan ge ökad benmassa, bättre kondition och starkare muskler i vuxen ålder.

Läs mer
Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Sociala Medier

Följ gärna Aktiv skola i sociala medier!